Visie Missie & Doel

Missie

SKJ Consultancy wil bijdragen aan de ontwikkeling van de (individuele) mens, door het ontwikkelen van bewustzijn/begrip van de drijfveren achter het waarnemen, denken en handelen, en door het ontwikkelen van inzicht in de werkelijkheid.

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Op de golven van de economische conjunctuur verandert het beeld van werkgelegenheid en werkloosheid continu. Dwars daar doorheen lopen de meer structurele vraagstukken, waarvan op dit moment vooral de vergrijzing en de mondialisering in het oog springen. 
Conjunctuur en structuur: de arbeidsmarkt kent zo zijn eigen dynamiek, maar laat zich toch ook bijsturen. EfficiŽnt en effectief beleid is daarvoor een eerste voorwaarde; draagvlak en gezamenlijke aanpak een tweede.

Doel

Duurzaam werk, waarbij kwaliteiten tot hun recht komen.

SKJ Consultancy biedt je ondersteuning op het terrein van loopbaanvragen en daarbij horende problemen. Wij leveren geen standaardproduct, want ieder cliŽnt is uniek en heeft een andere aanpak nodig. Maatwerk is ons devies!
Jij houdt daarbij de regie, want het is jouw plan! Je kunt rekenen op een persoonlijke benadering en onze volledige inzet. 
Er wordt een plan van aanpak gemaakt, we ondersteunen, begeleiden en nemen samen actie (bepalen van route en doel) met jou, die puur gericht is op het vinden en behouden van die baan voor jou! 

We hebben een persoonlijke benadering - gebaseerd op respect en vertrouwen - een pragmatische aanpak, die resultaatgericht is en gebaseerd op concrete doelen.
In een actief proces wordt richting gevonden vanuit persoonlijke waarden richting het vormgeven aan kwaliteiten en het stellen van je eigen grenzen. Het resultaat is een vernieuwde en bredere kijk op: - jouw  persoonlijke waarden - jouw eigen kwaliteiten - jouw eigen grenzen, sollicitatie mogelijkheden - jouw nieuwe baan.

Wij helpen je bij het beste halen uit jezelf in je (werkzame) leven.
Jouw acties moeten er mede op gericht zijn dat je er daadwerkelijk zelf ook beter van wordt. Daarbij horen jouw ervaringen, kennis en je natuurlijke kwaliteiten.
We verwachten van jou een actieve rol in dit proces, want het is van groot belang dat je het gevoel hebt dat het vinden van het werk dat bij je past voor een belangrijk deel jouw bijdrage is geweest. Dit vergroot je zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid in je toekomstige baan.

 

 

Wijze woorden