Visie Werkwijze

Wij willen jou de helpende hand bieden!

Als je op zoek bent naar een baan kijken we in een breed perspectief naar je plannen en de dingen die echt belangrijk voor je zijn. Dat vormt de basis voor een concrete doelstelling die we daarna stapsgewijs gaan opsplitsen in haalbare tussenstappen.
Nadat eerst verschillende facetten, zoals het opleidingsniveau, arbeidsverleden, leeftijd (leeftijdbewust beleid), beroepswens, lichamelijke of psychische bijzonderheden en jouw persoonlijke kenmerken in kaart zijn gebracht, stellen we een Plan van Aanpak op. Dit plan gaan we uitvoeren. Een concrete en een doelgerichte aanpak wil zeggen dat we niet blijven hangen in oeverloze gesprekken, maar dat we daadwerkelijk gaan solliciteren. Afhankelijk van jouw wens en situatie helpen wij je bij het zoeken naar vacatures, de presentatie, en zo nodig, gaan we met je mee naar de werkgever.

Afhankelijk van je vraagstelling gaan we minder diep of dieper in op de oorzaken van je probleem (bv. hoe je in een volgende baan kunt voorkomen dat je in dezelfde valkuilen stapt en wat een baan is die bij jouw persoon past).
Parallel aan dit traject loopt het actief zoeken naar een baan waarbij het uitbreiden van jouw sollicitatievaardigheden een onderdeel is. 
Samen kunnen wij strategieŽn ontwikkelen die jou kansrijker maken en die jij kan gebruiken bij het bereiken van jouw doel, waarbij het maximaal benutten van eigen talenten en creatieve vermogens een grote rol spelen.


Wijze woorden