Diensten Loopbaanbegeleiding

Wat is een IRO?

Een Individuele Re´ntegratie Overeenkomst (IRO) is een door het UWV (Uitkeringsinstantie Werkgevers Verzekeringen) goedgekeurd plan om een werkzoekende te ondersteunen om betaald werk te vinden. Dat plan is maatwerk. Het is opgesteld door de werkzoekende en een re´ntegratiebedrijf en kan uitgevoerd worden na goedkeuring door het UWV. Het UWV betaald het re´ntegratiebedrijf voor zijn werkzaamheden op basis van een goedgekeurd budget. Voor de werkzoekende zijn er geen kosten aan verbonden.

Waarom een IRO?

Veel mensen hebben hulp nodig bij het vinden van betaald werk omdat het anders niet lukt. Na enige tijd van werkloosheid gaat men bij de pakken neer zitten.
In een IRO traject geeft een re´ntegratiebureau ondersteuning bij het zoeken, vinden en behouden van betaald werk. 

De IRO biedt een betere kans om aan een betaald werk te komen dan bij de standaard groepsgewijze re´ntegratietrajecten. Bij de IRO heeft de werkzoekende inspraak dit in tegenstelling tot een regulier traject waar er geen enkele inspraak is. Terwijl een goede motivatie en de inzet van het gewenste instrument juist belangrijk is voor een snelle en goede re´ntegratie van een werkzoekende.

Bij een IRO zit u dus zelf aan het stuur en bepaalt u mede de koers die u wilt gaan varen. Het is uw IRO traject. Uw beroepswens en het wegnemen van knelpunten om die wens te realiseren zijn het uitgangspunt. U bent en blijft verantwoordelijk voor uw traject. Ons adviesbureau begeleidt u hierbij.

Wie krijgen een IRO?

Mensen die werkloos zijn en een WW uitkering hebben van UWV en tenminste 6 maanden als werkzoekende staan geregistreerd bij het CWI en UWV. 
of 
een WAJONG, een gedeeltelijke WIA-WAO uitkering hebben en werkzoekend zijn. 

Hoe verkrijgt u een IRO?

U bespreekt met uw re´ntegratiecoach WW of arbeidsdeskundige WIA WAO van het UWV of een IRO traject voor u mogelijk is. U kunt hiervoor contact maken met SKJ Consultancy. Wij stellen een inhoudelijk plan op dat ter goedkeuring aan het UWV wordt voorgelegd.

 

Wijze woorden