Diensten Loopbaanbegeleiding

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Op de golven van de economische conjunctuur verandert het beeld van werkgelegenheid en werkloosheid continu. Dwars daar doorheen lopen de meer structurele vraagstukken, waarvan op dit moment vooral de vergrijzing en de mondialisering in het oog springen. 
Conjunctuur en structuur: de arbeidsmarkt kent zo zijn eigen dynamiek, maar laat zich toch ook bijsturen. EfficiŽnt en effectief beleid is daarvoor een eerste voorwaarde; draagvlak en gezamenlijke aanpak een tweede.

U kunt SKJ Consultancy inschakelen voor het ondersteunen van medewerkers die een loopbaanadvies willen of bij een reorganisatie op zoek moeten naar een andere functie binnen het bedrijf. Organisaties veranderen immers voortdurend. Niet voor iedereen is een vaste plek binnen de organisatie nog vanzelfsprekend. Medewerkers zullen ook steeds vaker een actieve rol (moeten) spelen bij hun loopbaan. We houden ons continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en regelgeving op het gebied van de ZW (ziektewet) en WIA (WAO). 

Instroom: SKJ Consultancy kan een actieve rol spelen in het proces van vinden van goede en gemotiveerde medewerkers. 
We kunnen strategisch advies geven en actief uw werving en selectie verzorgen.
Doorstroom: Goede medewerkers wilt u graag vasthouden. 
Uitstroom: Soms is het (gedwongen) vertrek van een medewerker onontkoombaar. Op het gebied van ontslagzaken en outplacement kunnen wij u uitstekend ondersteunen met ons doeltreffende outplacementprogramma.


Wijze woorden