Diensten Loopbaanbegeleiding

Outplacement

Organisaties veranderen voortdurend. Niet voor iedereen is een vaste plek binnen de organisatie nog vanzelfsprekend of bevredigend. Soms is (gedwongen) vertrek van een medewerker onontkoombaar. Maar ook mensen veranderen. Individuele medewerkers kunnen zelf eveneens een nieuwe wending aan hun loopbaan geven. In al deze gevallen biedt professionele en onafhankelijke begeleiding een effectief en menselijke oplossing. Het Outplacement programma van SKJ Consultancy biedt medewerkers adequate ondersteuning bij het vinden van een nieuwe werkkring. 

In overleg met opdrachtgever en cliŽnt kunnen verschillende begeleidingsperiodes worden bepaald. De begeleiding vindt individueel plaats door gekwalificeerde adviseurs, tot en met de proeftijd bij de nieuwe werkgever. 

Het doel van de outplacementbegeleiding van SKJ Consultancy is de cliŽnt antwoord te helpen vinden op verschillende vragen zoals: 

Wie ben ik? 
Wat wil ik?
Wat kan ik? 
Hoe bereik ik dat zo snel en doeltreffend mogelijk?
 

Na het beantwoorden van deze vragen zal de cliŽnt in staat zijn bewust, weloverwogen en effectieve keuzes te maken voor vervolgstappen in zijn/haar verdere loopbaan. 

Door middel van gesprekken verzamelen we informatie om de bovenstaande vragen te beantwoorden. De volgende punten komen aan de orde:

  • verkenning arbeidsmarkt
  • arbeidsmarktbenadering
  • schriftelijke presentatietechnieken (sollicitatiebrieven en c.v.'s)

Voor wie: 
Mensen die van baan moeten of willen veranderen. 

Hoe: 
Wij begeleiden werknemers bij het outplacement-proces en daarbij kunt u van ons verwachten dat wij de structuur bieden voor de gesprekken, kritisch meedenken, spiegelen, praktische adviezen geven, instrumenten aanreiken, en indien gewenst terugkoppeling geven aan leidinggevende of personeelsmanager. 

Investering: 
De lengte en intensiviteit van het traject wordt van tevoren besproken met cliŽnt en opdrachtgever. 


Wijze woorden